En børneneuropsykologisk udredning handler om, at få kendskab til barnets forudsætninger og udviklingsmuligheder.  Udredningen omfatter f.eks. undersøgelse af opmærksomhed, hukommelse, sproglige kompetencer, visuelle kompetencer og sociale evner. Med til en udredning hører samtaler med barnet selv, forældrene og andre relevante voksne i barnets liv f.eks. lærere og pædagoger. Desuden observationer af barnet både i sammenhænge, som barnet er glad for og i sammenhænge som barnet er mindre glad for. Hertil kommer mange relevante testninger.

En sådan udredning eller undersøgelse laves over 2 til 3 dage, og der skal bruges mange timer. En vigtig del for forståelsen af et barn er også dets livshistorie, fortalt af forældrene. Læsning af tidligere rapporter og udtalelser er ligeledes en vigtig del af den børneneuropsykologiske  udredning. Tilbagemelding vedr. udredningens resultater sker først til forældrene, og dernæst til lærere og pædagoger, evt. sagsbehandler, hvis forældrene ønsker dette.Det  er vigtigt for mig, at en tilbagemelding fokuserer på, hvad man kan gøre rent praktisk og pædagogisk for at hjælpe barnet fremover, og at sproget er holdt i et almindeligt let forståeligt dansk