”Childrens Communication Checklist”: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 40. årgang/ 3/ juli/ 2003

”Børn med pragmatiske sprog og Kommunikationsvanskeligheder”. Tale – Høre- Nyt Årgang 31, sep. 2010

Foredrag: SLI and the Procedural Deficit Hypothesis, eller findes der overhovedet specifikke sproglige vanskeligheder? 2008 ved Børneneuropsykologisk Selskab og diverse PPR kontorer (Ud fra specialist-formidlings synopsis)

Foredrag: ”PLI Pragmatiske sprog- og kommunikationsvanskeligheder” fra 2009 (mange versioner, diverse PPR kontorer, kredsmøder for Tale-hørelærerforeningen og på efteruddannelseskursus på Vingstedcentret for Tale-hørelærere)

Foredrag: ”Bag om Kommunikationen – pragmatiske udfordringer hos børn med høretab / CI ”, 2011. (Hos DeCibel bl.a.)