Jeg har siden 2009 bl.a. været tilknyttet Børneneuropsykologerne.dk i Odense.
Jeg laver her udredninger af børn med komplekse vanskeligheder for VISO, som er den nationale Videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet.
VISO hjælper kommunerne i vanskelige sager, der kræver stor specialviden.

 

Mine særlige vidensområder er:
- børn med sproglige vanskeligheder
- børn med hjerneskade
- børn med indlæringsvanskeligheder
- børn med nedsat opmærksomhed
- børn med CP – Cerebral Parese
- børn med udviklingshæmning
- børn med Downs Syndrom
- børn med sjældne handicap
- samtaler med børn